Кучер Володимир

Український вчений-фізик Володимир Кучер народився 18 жовтня 1885 р. в с. Тлусте ( тепер – селище Товсте) Заліщицького району. 1905 р. закінчив гімназію в Бучачі, у 1905 – 1909 рр. вивчав фізику та математику на філософському факультеті Львівського університету. Після закінчення університету Володимир Кучер учителював у Станиславові (тепер – Івано-Франківськ), Тернополі, Львові.

У 1914 – 1915 рр. він поглиблював свої знання з фізики, навчався в Інституті теоретичної фізики у професора Газенерла. У Віденському університеті, захистивши дисертацію на тему “Загальна формула для тиску випромінювання”, здобув вчений ступінь доктора філософії. Після повернення до Львова викладав у гімназії, 12 жовтня 1918 р. затверджений приват-доцентом на кафедрі фізики Українського державного університету в Кам’янець-Подільському. Потім, працюючи у львівських гімназіях, вчений виїхав у наукове відрядження у Берлін, в Інститут Кайзера Вільгельма.

1919 р. Володимира Кучера обрали дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка, був представником теоретичної фізики у математично-природописно-лікарській секції. У 1930 р. як делегат НТШ брав участь у роботі першого Всесоюзного фізичного з’їзду (м. Одеса).

Початок наукової діяльності В. Кучера припав на період становлення нової науки – квантової механіки, і він зробив свій внесок у її розвиток, разом з тим широко пропагував у Західній Україні передові досягнення світової науки.

Відомі його роботи з дослідження рівнянь руху квантових частинок, теорії світлового тиску. Це, наприклад, статті “Основи електроніки”, “Динаміка електрону”, “З теорії лучистого тиснення”, “Причинки до теорії структури етеру”, “Сучасна атомістична теорія”, “Вибрані питання з теорії квантів енергії”. Займався вчений також питаннями квантової теорії твердого тіла, квантової статистики, результом його пошуків стала стаття “Причинки до квантової статистики”.
Помер 29 серпня 1959 р. у Львові, похований на Личаківському цвинтарі.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Володимир Кучер [Текст] // Повернення із забуття: невідомі імена видатних фізиків і математиків, вихідців із Тернопільщини – дійсних членів НТШ. – Тернопіль, 1995. – С. 56–58.
Головач Ю. В. Фізики – дійсні члени Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові [Текст] : (про фізика, нашого земляка В. Кучера) / Ю. В. Головач // Аксіоми для нащадків. – Київ, 1991. – С. 23–29.
Кучер Володимир (1885–1959) – фізик, професор [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина. – Київ,1996. – Т. 4. – С. 1247.
Кучер Р. В. Наукове товариство імені Т. Шевченка [Текст] / Р. В. Кучер. – Київ : Наук. думка,1992. – С. 4, 44, 56, 57.
Пиндус Б. Володимир Кучер. Фізик-теоретик, дійсний член НТШ, педагог, громадянин [Текст] / Б. Пиндус // Тернопілля’95. – Тернопіль, 1995. – С. 128–131.
Мороз В. Фізик родом із Товстого [Текст] : [уродженець Тернопільщини Володимир Кучер] / В. Мороз // RIA +. – 2016. – 2 листоп. – С. 19.