Лукіянович Денис

Велике творче довголіття випало на долю Дениса Лукіяновича – українського письменника і літературознавця.

Шістнадцятирічним юнаком увійшов він у літературу і служив їй сімдесят шість років.

Народився Д. Лукіянович 13 вересня 1873 р. в с. Городниця, нині – Гусятинського району, у родині богослова за освітою, а вчителя за фахом. Вчився Денис у Станіславській гімназії. Гімназистом був активним, радикально настроєним. Організував таємний гурток “Поступ“, за що у 1890 р. його виключили з гімназії. Іспит на атестат зрілості склав екстерном. Згодом закінчив юридичний факультет Львівського (1900) та філософський (1907) Чернівецького університетів. Майже все життя займався викладацькою роботою, громадською працею. У 1905 р. редагував журнал “Дзвінок”.

Як прозаїк Д. Лукіянович дебютував у 1889 р. Оповіданням “Сабашева вечеря”. 1895 р. вийшла збірка “Новели”. Це була невелика за обсягом книжка, містила 5 новел психологічного плану.

Друга збірка Д. Лукіяновича – “Ескізи та оповідання” (1897) теж об’єднала малу прозу. Роком перед тим він опублікував цикл “Мої проходи” (образки). У 1899 р. вийшла книга під назвою “Багнітки”, де автор змалював родинне життя інтелігента, незлагоди між подружжям.

У творчому доробку Д. Лукіяновича є твори й великої форми – дилогія із двох повістей “За Кадильну” (1902) та “Від кривди” (1904), роман “Філістер” (1909).

Про повість “За Кадильну” І. Франко писав, як про “цікавий образ безплідної боротьби селянства за общинну землю, відняту у общини паном”.

Популярним серед сучасників був роман Д. Лукіяновича “Філістер”, підписаний псевдонімом Л. Журбенко і присвячений “пані Марії Грушевській”, дружині Михайла Грушевського. Цей роман є багато проблемним твором про інтелігенцію. Він порушує чимало болючих для українців питань, у ньому – живий відгомін політичних подій у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема, виборів до парламенту та сейму, широкого просвітницького руху. Є згадки про страйк 1902 р., студентські виступи у Львові, вбивство намісника цісаря в Галичині тощо. А фабулу роману складає доля родини отця Кульчицького.

Денис Лукіянович – автор ряду творів стрілецької тематики. Герої цих творів шукають шляхів до січових стрільців, прагнуть стати під стяг Вільної України (збірка “Під свій прапор” – 1917; “Але не просто народжений” – 1925; дев’ять оповідань збірки “Я – з більшістю” – 1934 та 1935 рр.).

Після 1946 р. і до кінця життя Д. Лукіянович виступав як публіцист, критик, мемуарист. У своїх творах торкався, зокрема, й теми німецької окупації Галичини часів Першої світової війни (оповідання “Люська” та “Куна”). Не уникав він у ці роки кон’юнктурності, пишучи про “возз’єднання” Західної та Радянської України (“Друга присяга”, “Незабутні дні”).

У 1956 р. вийшла біографічна повість “Франко і Беркут”, у центрі якої – молодий Іван Франко.
Помер письменник 28 січня 1965 р.

Денис Лукіянович за літературним стилем близький до прозаїків психологічної школи, котрі майстерно висвітлювали внутрішній стан героїв. Доробок цього письменника в цілому заслуговує на те, щоб бути відомим нинішньому читачеві.

ЛІТЕРАТУРА:

ТВОРИ

Лукіянович Д. Вибрані твори [Текст] / Д. Лукіянович. – Київ: Дніпро, 1973. – 235 с.
Лукіянович Д. Повісті [Текст] / Д. Лукіянович. – Львів: Каменяр, 1990. – 213 с. (Б-ка “Карпати”).
Лукіянович Д. Франко І. Беркут [Текст] : біограф. повість / Д. Лукіянович. – Київ: Рад. письменник, 1956. – 182 с.
Лукіянович Д. За Кадильну [Текст] : уривок з повісті / Д. Лукіянович // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1991. – Дод. 2. – С. 24–26.
Лукіянович Д. Ландвійт скинувся [Текст] / Д. Лукіянович // Українська новелістика кінця XIX – початку XX ст. – Київ, 1989. – С. 408–414.
Лукіянович Д. На вахцимрі. Ландвійт скинувся. Перед святом “свободи” [Текст] / Д. Лукіянович // Образки з життя : оповідання, новели, нариси. – Львів, 1989. – С. 221–249.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Бандурка І. Сучасник великого Каменяра [Текст] / І. Бандурка // Вільне життя. – 1998. – 15 верес.
Денис Лукіянович [Текст] : біогр. довідка // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль,1991. – Дод. 2. – С. 24.
Денис Лукіянович (1873 – 1965) [Текст] // Приходько І. Творчі портрети українських письменників XX століття / І. Приходько. – Тернопіль, 1993. – С. 80–93.
Денис Лукіянович. Письменник, літ. знавець, публіцист [Текст] // Визначні постатті Тернопілля. – Київ, 2003. – С. 130.
Денисюк І. Письменник з когорти каменярів [Текст] / І. Денисюк // Лукіянович Д. Повісті. – Львів, 1990. – С. 3–11.
Денис Лукіянович (1873 – 1965) – укр. письменник, педагог // Лупій Г. Львівський історико-культурний музей-заповідник “Личаківський цвинтар”: путівник / Г. Лупій. – Львів, 1996. – С. 60.

Лукіянович Денис (1873–1965) [Текст] // Гусятинщина : імена відомі і невідомі : довід.-біограф. покажч. – Тернопіль : Лілея, 1999. – С. 58–59.
Лукіянович Денис Якович (13.09.1873–28.01.1965) – письменник, літ. знавець, публіцист, педагог, видавець [Текст] // Мельничук Б. І. Іван Франко і Тернопільщина / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. – Т., 2011. – С. 255–256.
Набожняк О. Письменник з когорти каменярів [Текст] / О. Набожняк // Тернопільський альманах-2007. – Тернопіль, 2008. – С. 280–282.
Ониськів М. У невгасній праці для народу [Текст] // Вільне життя. – 2008. – 12 верес. – С. 5.
Садовська Г. “Рідну, дорогу, єдину Україну” [Текст] : (святкування 120-річ. з дня народжен. письмен. громад. діяча Д. Лукіяновича в с. Городниці на Гусятинщині) / Г. Садовська // Вільне життя. – 1993. – 29 жовт.
Служіння народові [Текст] : до 125-річчя від дня народження Д. Я. Лукіяновича // Календар знаменних і пам’ятних дат’ 98. – Київ, 1998. – III кв. – С. 50–52.
Лукіянович Д. (1873 – 1965), письм., літературознавець, публіцист і педагог [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина. – Київ, 1996. – Т. 4. – С. 1384.
Набожняк О. Письменник з когорти каменярів [Текст] / О. Набожняк // Вільне життя. – 2007. – 11 лип. – С. 5.

***

Головин Б. Лукіянович Денис Якович (13.09.1873–28.01.1965) – письменник, літ. знавець, публіцист, педагог, видавець / Б. Головин, Б. Пиндус [Текст] // ТЕС. – 2005. – Т. 2. К–О. – С. 403.
Лукіянович Денис (псаевд. і крипт. – Л. Журбенко, Л. Городничих, Ів. Макуха, Не-критик, А.Б., Б.П. та ін.; 13. 09. 1873–28. 01. 1965) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довід. – Тернопіль, 2006. – С. 103.