Мельник Микола

Великий вклад у розвиток українського природознавства вніс вчений Микола Мельник.

Народився він 20 листопада 1875 р. в селянській родині у с. Довжанка, нині – Тернопільського району. Вчився у сільській початковій школі, в Тернопільській гімназії, у Віденському університеті. Глибоко цікавився мінералогією, геологією, біологічними дисциплінами – ботанікою та зоологією.

Після закінчення університету М. Мельник працював на педагогічній ниві. У 1914 р. готував працю з мінералогії.

Із 1939 р. він – викладач біології, хімії у старших класах, а з 1944 – викладач Львівського університету. Кілька років працював тут на кафедрі нижчих рослин. Займався систематикою евгленових та вольвоксових водоростей. Вивчав фітопланктон в околицях Львова. 1948 р. йому було присвоєно звання доцента.

Із 1949 р. М. Мельник завідував кафедрою ботаніки і дендрології Львівського лісотехнічного інституту.

Багато праці вчений вкладав у складання підручників для середніх шкіл з анатомії, фізіології рослин, геоботаніки. Діяльність М. Мельника як подвижника української науки тісно пов’язана з роботою Наукового товариства ім. Т. Шевченка, членом якого він став у 1909 р. Був головою фізіографічної комісії НТШ та редактором фізіографічного збірника (1925 – 1939).

Серед публікацій М. Мельника найвагомішою є його “Словник української номенклатури вищих рослин”. Ця праця, котра була результатом багаторічної роботи автора, стала першим такого роду зведенням, що включало всі відомі народні назви рослин. У словнику наведено майже п’ять тисяч народних назв рослин. Словник М. Мельника став першим повним зведенням української ботанічної номенклатури.

Помер учений 6 серпня 1954 р. Похований на Личаківському цвинтарі в м. Львові.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Гасай Є. Ботанік світового рівня [Текст] : (М. Мельник) / Є. Гасай // Русалка Дністрова. – 1993. – 17 трав.
Кобів Ю. Й. Творці українського природознавства Іван Верхратський та Микола Мельник [Текст] / Ю. Й. Кобів // Аксіоми для нащадків. – Львів, 1992. – С. 495–551.
Мельник Микола [Текст] // Приватна Дівоча гімназія “Рідної школи” Українського педагогічного товариства ім. Іллі та Івана Кокорудзів у Львові. – Дрогобич, 1997. – С. 121.
Мельник Микола (1875 – 1954) – ботанік-педагог, учитель філії акад. гімназії у Львові, д. чл. НТШ [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина / за ред. В. Кубійовича – Київ,1996. – Т. 4. – С. 1515.