Степан Бандера


Галина Гордасевич, наша землячка, уродженка Кременця, писала: “… ким усе-таки був Степан Бандера? Він був людиною – це найперше. Людиною зі своїми слабкостями і недоліками, але видатною людиною за своєю фанатичною вірою у справу, за яку віддав своє життя, за своєю мужністю, силою волі, організаційними здібностями, енергією, несхитністю.

Він був людиною, довкола якої створюються міфи, але це прикмета тільки героїчних постатей, тому Степан Бандера – герой України.”

На підтримку національно-патріотичних сил Тернопільщини, Обласна Рада прийняла рішення вшанувати пам’ять великого Провідника української нації і оголосила 2009 рік – роком С. Бандери.

Пропонуєм Вашій увазі віртуальну виставку інформаційних матеріалів нашої бібліотеки, які широко розкривають життя і діяльність Степана Бандери.

1Степан Бандера: Життя без права на угодовство [Текст] // Мусієнко Г. Україна для українців. Хто за і проти? – К., Біла Церква. – 2003. – С. 167-174.

У статті розкрито морально-етичне і політичне кредо С. Бандери, одного з найвидатніших діячів націонано-визвольної боротьби українського народу за свою незалежність і державність у 20-му столітті.

Саме він став прапором, який об’єднав українців у найтяжчий період нашої історії і допоміг вистояти під час найжорстокішого терору та геноциду, який зазнав наш народ упродовж всього останнього століття.

2Степан Бандера як теоретик та ідеолог визвольної боротьби українського народу. [Текст] // Матеріали наукової конференції. – Стрий: ТОВ УВІС, 1993. – С. 111-112.

У книзі представлено широкий спектр наукових тем і проблем, пов’язаних з дослідженнями українського національно-визвольного руху 1930 – 1950 рр.

Серед виступів, доповідь доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії України Київського державного педагогічного інституту ім. М. Драгоманова Олександра Кузьминця “Степан Бандера, як теоретик та ідеолог визвольної боротьби українського народу”.

3Непохитний борець-революціонер [Текст] // Денисенко А.В. Історичний календар. – К., 1998. – С. 15-17.

Слово “Бандера” в перекладі з іспанської означає “прапор”, “стяг”. Постать С. Бандери – одного з провідних діячів ОУН, поборника ідеї незалежної Української держави – стала в нашій історії символом боротьби за вільну Україну.

У статті розкрито малодосліджені сторінки життя і діяльності С. Бандери.

4Степан Бандера [Текст] // Літопис червоної калини: історико-краєзнавчий часопис. – № 1. – 1992. – С. 62-65.

В народу, який плекає почуття національної гідності, борці за його свободу стають прикладом для виховання молодого покоління.

В цей неперервний ланцюг, до Байди, Кривоноса, Мазепи і Гонти, Петлюри і Коновальця, став і Степан Бандера. Як рівний між достойних.

Про це стаття Ярослава Сватка в рубриці “Постаті. Хто є хто?” Літопису червоної калини.

5Пластун, провідник ОУН – Степан Бандера [Текст] // Трофим’як Б.Є. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні. – К., 1997. – С. 170-172.

В статті йдеться про перебування С. Б. У молодіжній організації “Пласт”.

Талановитий і пильний у науці, С. Бандера відразу став, по приході до Стрийської гімназії, членом 5-го Куреня Українських Пластунів, де зарекомендував себе як один з найкращих і найдисциплінованіших пластунів.

Участь в пластовому русі наддала С. Бандері в майбутньому фізичного і духовного гарту до непохитної боротьби за національну ідею.

6Початок Руху Бандери. Степан Бандера [Текст] // Прихована правда: статті, матеріали, документи. – Будапешт, 2004. – С. 193-195, 211-214.

Автор і упорядник книги Ярослав Хортячі подає й аналізує на основі значного фактичного матеріалу до цього маловідомі для нас події української історії.

Два розділи книги присвячені С. Бандері. В книзі багато ілюстраційного матеріалу.

7Меч Української державності: Степан Бандера (1909-1959) [Текст] // Мельничук Г. 1000 незабутніх імен України. – К.: Школа, 2005. – С. 55-57.

В історії України є чимало знакових постатей, які визначили подальший шлях української державності.

До них належить Степан Бандера, ім’я якого в результаті тривалої і безцеремонної радянської пропаганди ще й досі сприймається доволі контраверсійно.

Книга Г. Мельничука «1000 незабутніх імен України» для тих хто цікавиться історією і долею України.

8Степан Бандера (1909-1959) [Текст] // Сто видатних українців. – К.: Арій, 2006. – С. 440-445.

Ця книга містить 100 коротких біографічних нарисів, історичних портретів наших земляків.

Протягом тисячолітнього буття нашої держави їхня діяльність висвітлювалася по-різному, залежно від волі тих чи інших можновладців.

Пропоноване видання, максимально наближене до історичної правди, дасть змогу читачеві оцінити постать С. Бандери об’єктивно.

9Бандера Степан Андрійович [Текст] // Курас І.Ф. Провідники духовності в Україні: Довідник. – К.: Вища шк., 2003. – С. 11-13.

В хронологічному довіднику наведено відомості про широку плеяду найвидатніших державотворців, діячів культури, науки, освіти, церкви.

Історико-біографічна стаття про С. Бандеру не тільки містить енциклопедичну довідку, а й розкриває його роль у духовному розвої нації, дає неупереджену оцінку його внеску у становлення та розвиток Української держави.

10Степан Бандера [Текст] // Кардаш П. Злочин. – К.: Фортуна, 2003. – С. 418.

Мільйони українців за часи нашої історії поклали своє життя за свободу України.

Їх подвиги ми мусимо пам’ятати.

Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, світлини котрих і розповіді про котрих читач знайде на сторінках книги П. Кардана «Злочин».

11Мірчук П. Степан Бандера символ революційної безкомпромісовости [Текст]. – Хмельницький: Поділля, 1992. – 144 с. (Репринт. Вид. 3.: Нью-Йорк – Торонто, 1961).

Книга П. Мірчука «Степан Бандера символ революційної безкомпромісовости» – предмет політичної діяльності Степана Бандери і її аналіз в аспекті подій останнього чверть століття.

Автор стверджує, що історія визвольної боротьби українського народу нерозривно зв’язана з іменем С. Бандери, який повністю заслужи, щоб зайняти місце в українському пантеоні як один із кращих войовників українського народу за волю.

12Гордасевич Г. Степан Бандера: Людина і міф [Текст]. – 3-тє вид., доп. – Львів: Піраміда, 2001. – 208 с.

В історії будь-якого народу є постаті, імена яких відома кожному громадянинові, якими пишаються.

Вже навіть за життя ім’я цієї людини можуть оточувати легенди, аж стає важко відрізнити: де правда, а де вимисел?

Письменниця Галина Гордасевич на підставі багатьох джерел розповідає про Степана Бандеру, про конкретні факти його життя, боротьби і творчості.

13Вбивство Степана Бандери [Текст]. – Л.: «Червона калина», 1993. – 356 с. – (іст. б-ка. Ч. 7. Серія «Сини України»).

15 жовтня 1959 року світ облетіла жахлива звістка: загинув Провідник ОУН С. Бандера.

Таємниця його смерті тривала майже два роки .аж поки вбивця добровільно віддався до рук правосуддя.

Видавництво «Червона калина» за дозволом керівництва КУН використала для цієї книжки матеріали з однойменного збірника, виданого у 1965 році в Мюнхені під ред.. Д. Чайковського.

14Кук В. Степан Бандера (1909-1999 рр.) [Текст]. – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 1999. – 47 с.

В брошурі В. Кук намагається відповісти на питання, хто ж такий С. Бандера, що став символом боротьби за державну незалежність України, подає лише найголовніше з життя цієї незвичайної та дуже трагічної долі людини

15Рог В. Життя для України [Текст]. – К.: Діокор, 2003. – 65 с.

До нової збірки В. Рога ввійшли статті про життя і діяльність визначних громадських діячів України.

Стаття «Символ нації» присвячена С. Бандері. Блискучий життєвий чин Провідника ОУН і його ідейно-теоретична спадщина є неперевершеним зразком для українців, прикладом і настановою, як слід жити і боротися за національний ідеал.

16Степан Бандера – символ нації [Текст] // Українські герої (життєпис). – К., 1999. – С. 4-5. – (Бібліотечка молодого націоналіста. Ч. 13).

Чергове видання молодіжного конгресу «Українські герої (життєписи)» на своїх сторінках розкриває правду про життя в боротьбі за волю Батьківщини, які десятиліттями були оббріхуванні чужинцями, котрі загарбали Україну, серед них Степан Бандера – визначний ідеолог і теоретик української національної революції

17Бандера С. Перспективи української революції [Текст]. – Репринтне вид. – Дрогобич: Відродження, 1998. – 656 с.

У цій книзі вміщено вибрані праці С. Бандери з проблем теорії націоналізму, організованого націоналістичного руху, завдань і форм національно-визвольної революції.

У своїх працях С. Бандера переконливо доводить, що визвольна боротьба українського народу – це не лише відповідь на окремі утиски й приниження його національної гідності, а й тривалий історичний процес, що увібрав у себе релігійні, освітні, правові й культурні надбання, духовний цвіт нації, її менталітет.

На перше місце він ставить загальнолюдські цінності.

18Василь Нагірняк. Во Славу Золотого Тризуба. – Івано-Фран­ківськ: ЛІК, 2008. – 152 с

Книга Василя Нагірняка «Во Славу Золотого Тризуба»розповідає про життя і діяльність видатного політичного і громадського діяча XX століття, Провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру та його боротьбу за Вільну і Незалежну Самостійну Українську Державу.

Перед читачем постають події дитинства, юності, шкільні та студентські роки майбутнього Героя України, розгортаються драматичні Львівський і Варшавський процеси над нескореним Провідником української нації та його бойовими побратимами.

Ув’язнення в поль­ських та німецьких тюрмах і концтаборах не спинило його боротьби за волю України. Книга розрахована на широке коло читачів.

СТАТТІ

 

Щербатюк А. Людина і легенда [Текст] : 1 січня 2009 року минає сто років від дня народження Степана Бандери // Літ. Україна. – 2009. – 1 січ. – С. 4.

Велет національного духу [Текст] : У Тернополі урочисто відкрили пам’ятник провідникові ОУН Степану Бандері // Свобода. – 209. – 1 січ. – С. 1.

Зозуляк Є. Символ боротьби і єднання [Текст] : [У Тернополі урочисто відкрили пам’ятник Степанові Бандері] // Вільне життя. – 2009. – 1 січ. – С. 3.

Дідура О. Степан Бандера і Кобиловолоки [Текст] // Свобода. – 2008. – 15 жовт. – С. 3.

Баров Є. Пам’ять народу не обдурити [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 30 груд. – С. 2. – із змісту: [1 січ. 2009 р. виповнюється 100 років від дня народж. С. Бандери].

Липовецький С. На прізвище Бандера [Текст] : [про сім’ю С. Бандери: батька, маму, братів, сестер] // Україна молода. – 2008. – 16 лип. – С. 6.

Ліберний О. Один із символів України [Текст] // Свобода. – 2008. – 9 лип. – С. 6. – із змісту: [2008-2009 рр. в області проголошено Роками С. Бандери].

Липовецький С. «Я знаю, що наложу головою…». Степан Бандера: воля, віддана нації [Текст] // День. – 2008. – 13 черв. – С. 8.

Липовецький С. Невідомий Бандера [Текст] [дитячі і юнацькі роки] // Україна молода. – 2008. – 23 трав. – С. 20.

Фандуль М. Лицар волі: До 100-річчя з дня народження Степана Бандери [Текст] // Вільне життя. – 2008. – 15 берез. – С.1.

«Він був глибоко віруючим християнином і загинув за Бога та незалежну вільну Україну» [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 30 січ. – С. 3. – із змісту : [До 100-річчя Степана Бандери].