Забуттю не підлягає. Голодомор 1932-1933 р.

Свідчення, починаючи від
жертв голоду 1933 року,
маємо передати світові
для перестороги і науки

Йосип Сліпий

Голодомор – злочин геноциду проти українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом. Внаслідок умисного створення умов, несумісних з життям, за менш ніж календарний рік (зима 1932 – літо 1933) в Україні загинули мільйони людей. Голод на довгі десятиліття порушив природний та політичний розвиток українців як спільноти, призвів до морально-психологічних змін у свідомості нації, наслідки цієї катастрофи відчуваємо і понині.

На виставці представлені документи, спогади та свідчення очевидців, публікації, розвідки, розслідування, статті, матеріали конференцій, які розкривають перебіг, причини та наслідки трагедії Голодомору для українського народу.

Василів-Базюк, Л. П`ять колосків [Текст] : іст. повість / Л. Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2009. - 317 с.

Історична повість «П’ять колосків» написана на основі доступних матеріалів про добу панування комуністичного совєтського союзу, на чолі якого були жадні людської крові Ленін та Сталін.

Героями книжки є реальні люди, які пережили голод і в своїх серцях пронесли полум’я правди, щоб розказати молодим поколінням, всім державам світу про те, що запланував наш сусід з півночі зробити з Українським Народом — Нацією та як звільняв наші землі для своїх москвинів.


Великий голод в Україні 1932-1933 років [Текст] : у 4 т. Т.1 : Свідчення очевидців для Комісії Конггесу США / викон. дир. Д. Мейс. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. - 838 с.

Перший том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932—1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983—1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 рр.


Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу «Текст» / В. Верстюк, В. Тилищак, І. Юхновський. - Київ : Вид на перегляд. Телігі північний олень, 2008. 25 с.

Буклет у лаконічному вигляді розповідає про основні причини найжахливішої трагедії за масштабами та подіями, які пережив у 1932-1933 й український народ. Автори розкривають фон трагедії, підкреслюють її штучність. Вони стверджують, що творці Голодомору були вершиною Комуністичної партії на чолі з І. Сталіним. Авторська увага приділяється пошуку відповіді на питання, чому голодування терору було спрямовано проти України. Буклет описує механізм Голодомору, його навмисність, класифікує його відповідно до Конвенції ООН 1948 року як геноцид, злочин проти людства.


Голодомор 1932-1933 років в Україні [Текст] : док. і матеріали / упоряд. Р. Пиріг. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. - 1125 с.

У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціо-гуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору. Подано документи Політбюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У, РНК СРСР і РНК УСРР, місцевих партійних та радянських органів, установ ДПУ, суду, прокуратури, міліції; листування Й. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова, С. Косіора, В. Чубаря та інших; численні звернення селян - листи, заяви, скарги, прохання. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості.


Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. Київ, 15 лист. 2002 р. - Київ : МАУП, 2003. - 277 с.

У пропонованому збірнику подано доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої вшануванню пам’яті мільйонів загиблих від голоду в період 1932-1933 років. У підготовці конференції та її проведенні взяли активну участь державні і громадські організації, які представляли відомі у світі вчені, політичні і громадські діячі.

Матеріали конференції, основані на беззаперечних архівних документах і свідченнях багатьох учасників жахливих подій 30-х років, слугують доказом геноциду українського народу — світової трагедії XX століття.


Жнива скорботи [Текст] : кат. виставки до 75-ої річниці жертв голодомору 1932-1933 років. - Тернопіль : Джура, 2008. - 67 с.

Книга вперше побачила світ у 1986 році. Це одна з найгрунтовніших праць, яка була написана в часи, коли не тільки в колишньому Радянському Союзі, а й у багатьох країнах Заходу не визнавали навіть сам факт Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Дослідження всебічно розкриває правду про геноцид проти українського народу, насамперед його штучність та спланованість радянським тоталітарним режимом.


Лазарович, М. І було пекло на Землі... [Текст] : голодомор 1932-1933 років в Україні : передумови, механізми здійснення / М. Лазарович. - Тернопіль : Джура, 2008. - 619 с.

У книзі детально прослідковано передумови, механізми здійснення та наслідки Голодомору 1932- 1933 рр. в Україні, який став однією з найтрагічніших сторінок світової історії. На документальному матеріалі досліджуються злочинні дії керівництва Радянського Союзу, яке застосувало щодо Української СРР безпрецедентний за масштабами терор голодом, поєднуючи його з планомірним винищенням української інтелігенції та правлячої еліти республіки.

Широко висвітлено активізацію національно-визвольного руху в Західній Україні, викликану трагічними подіями 1932-1933 рр. у Наддніпрянщині, та акції збору коштів для допомоги голодуючим. Проаналізовано роль засобів масової інформації та політичних чинників у донесенні правди про Голодомор в Україні до світової громадськості.

Зібрано спогади свідків та жертв Голодомору, які після трагедії перебралися на проживання до Тернопільської області. Наведені документи і матеріали ЦК КП(б)У засвідчують жорстоку політику комуністичного режиму щодо українського села.

У додатках подано документи, твори художньої літератури та усної народної творчості, понад 600 світлин, довідкові матеріали тощо, які відображають трагічні сторінки 1932-1933 рр. в історії України.


Лиха коса голодомору 1932-1933 [Текст] / упоряд. П. П. Панченко. - Київ : Україна, 2008. - 431 с.

У монографії в контексті нових осмислень, новаторських підходів, на основі широкого кола емпіричних джерел висвітлюються питання трагедійного явища — голодомору в Україні на початку 30-х років. Відтворюються реальності геноцидної згубної політики, зокрема, центральної влади стосовно селянства України, наичисленнішого в тогочассі населення, мученицької гибності його.


Марочко, В. Голодомор в Україні 1932-1933 років [Текст] : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. - 292 с.

Хронікодоокументальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. - Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.


Розсекречена пам'ять [Текст] : голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / упоряд В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін. - Київ : Стилос, 2007. - 603 с.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу XX століття - Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.


1933: "І чого ви ще живі?" [Текст] / упоряд. Т. Боряк. - Київ : Кліо, 2016. - 719 с.

Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель. Упорядник на прикладі свідчень, зібраних у різних країнах і роках, наводить читачеві картину тотального охоплення України вилученням будь-чого, що могло бути використане в їжу: від картоплі і кваснини до жмені квасолі й сушки. Подано аналіз політики радянської влади напередодні та під час Голодомору з точки зору підготовки до конфіскації їжі, іншими словами - позбавлення українського села засобів існування. Оскільки документами є усна історія, то проаналізовано цей вид історичного джерела - загалом та зокрема щодо Голодомору.


Сергійчук, В. Як нас морили голодом [Текст] : 1921-1923, 1932-1933,1946-1946 / В. Сергійчук. - вид. 3-е , доп. - Київ : Сергійчук М.І., 2006. - 391 с.

На основі невідомих до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в XX ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою.

Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921—1923, 1932—1933 і 1946— 1947 років. Крім того, наводяться документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцидом нашого І народу і добилися цього від найвідоміших правників західного світу.


Смертю смерть подолали [Текст] : голодомор в Україні 1932-1933 / упоряд. П. П. Панченко. - Київ : Україна, 2003. - 350 с.

У книзі трагедія голодомору 1932—1933 років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії, оригінальними ілюстративними матеріалами.


Український хліб на експорт [Текст] : 1932-1933. - Київ : Сергійчук М. І., 2006. - 432 с.

На основі невідомих документів із колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932-1933 роках через експорт нашого хліба. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.