ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ВІД «А» ДО «Я»

Інклюзивне навчання є одним із головних пріоритетів освітніх реформ.

В його основу покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Пропонуємо видання, які допоможуть поглибити розуміння інклюзивної освіти, забезпечать практичними прикладами та надихнуть педагогів і батьків до пошуку нових шляхів створення середовища, дружнього до дітей.

Колупаєва, А. Інклюзивна практика: технології навчання [Текст] / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – Київ : Літера, 2019. – 160 с.

У виданні представлено ефективні технології навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку; методичні рекомендації щодо адаптації дитини та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.


Колупаєва, А. Інклюзивне навчання: вибір батьків [Текст] / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – Київ : Літера, 2019. – 55 с.

Демократичні зміни в суспільному житті країни зумовили нове бачення, розуміння та переоцінку багатьох сталих положень. Як наслідок — на сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти дітьми з особливостями психофізичного розвитку стало інклюзивне навчання, що передбачає перебування дитини з особливими потребами в масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі. Матеріали цього посібника розкривають теоретичні і практичні питання інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний та український досвід. Автори посібника, використовуючи найсучасніші матеріали, надають корисні поради щодо забезпечення належних видів адаптації для дитини з особливими освітніми потребами в навчальному закладі.


Колупаєва, А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі [Текст] / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – Київ : Літера, 2019. – 111 с.

Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами містить: навчально-методичні матеріали, що висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушенням слуху, зору, церебральним паралічем); методичні рекомендації щодо модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.


Колупаєва, А. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами [Текст] : Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – Харків : Ранок ; Кенгуру, 2018. – 111 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюються особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушеннями слуху, зору, церебральним паралічем). Посібник містить методичні рекомендації щодо адаптації та модифікації навчального : середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; опис специфіки роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.


Колупаєва, А. Педагогічні технології інклюзивного навчання [Текст] / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – Харків : Ранок, 2018. – 160 с.

У навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Посібник містить методичні рекомендації щодо адаптації дитини та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; опис специфіки роботи з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики. Посібник адресовано педагогам загальноосвітніх закладів, методичним працівникам, асистентам учителів, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів освіти, студентам педагогічних вузів, батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку, працівникам соціальних служб.